06 Mar 2017
March 6, 2017

Gesprekken met kinderen

0 reacties

kindgesprek

Wat wil het kind als zijn/haar ouders gaan scheiden? Dat wordt besproken in de kindgesprekken die ik voer met kinderen van mijn cliënten. Vanzelfsprekend moeten ouders wel toestemming geven voor deze gesprekken.
Als mediator stel ik samen met de ouders een ouderschapsplan op. Daarin wordt onder andere de omgangsregeling opgenomen. Dan wil ik wel graag een beeld hebben van hoe de relatie van het kind met de ouders is en wat het kind zelf wil.
Het liefst spreek ik de kinderen alleen, zonder ouders erbij. Die zijn natuurlijk wel dicht in de buurt.
Het voordeel van het kindgesprek met mij als mediator is dat ik neutraal en onpartijdig luister naar de behoeften van het kind. Kinderen ervaren deze gesprekken positief, ze hebben het gevoel dat hun mening ertoe doet en vinden het prettig dat er naar hun geluisterd wordt.

De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag en eventueel na schooltijd.