U wordt de komende vier jaar raadslid of wethouder. Van harte gefeliciteerd! Een spannende periode breekt aan. Als raadslid en wethouder is het belangrijk dat u:
-een helder verhaal kunt houden, zowel binnen de raad/het college, als voor inwoners van uw gemeente;
-kernpunten kunt verwoorden; -goed kunt argumenteren en adequaat kunt reageren op argumentatie van anderen;
-om kunt gaan met drogredeneringen door anderen; -weet wat framen is en hoe u dat eventueel effectief kunt inzetten;
-stevig in uw schoenen staat en zelfverzekerd overkomt.

Deze training wordt aan gemeenten aangeboden, maar deze training wordt ook aan individueel geïnteresseerden gegeven, in kleine groepen.
Het is belangrijk om te weten dat in de trainingen uitgebreid aandacht besteed wordt aan lokale situaties!

Voor meer informatie en offerte: Mail: info@vanwissencommunicatie.nl of bel: 06-22234660