Van Wissen Communicatie biedt naast tal van trainingen en communicatieadvies ook professionele mediation en coaching. Op de site www.vanwissenmediation.nl vindt u daar meer informatie over.
Mediation
Van Wissen Mediation
kunt u inschakelen bij echtscheiding, familieruzie of een conflict op de werkvloer. Mariëtte van Wissen is professioneel MfN-registermediator. Zij begeleidt u vakkundig naar oplossingen die voor alle partijen goed voelen. Bij echtscheidingen stelt Mariëtte een degelijk convenant op waarin de verdeling van geld en goederen is geregeld. Ook begeleidt zij ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan.
Coaching
Mariëtte is ook professioneel coach. Zij begeleidt u bij vragen en problemen die u bezighouden en waarvan u wellicht wakker ligt.