Schrijftraining

Hoe begint u nu een verhaal en hoe moet het verder na de eerste zin? En vooral: hoe houdt u een verhaal boeiend en voorkomt u dat het te lang wordt? Tijdens de schrijftraining krijgt u adviezen en praktische oefeningen hoe een pakkend verhaal te schrijven. Deze schrijftraining wordt vanzelfsprekend afgestemd op de deelnemers. Bijvoorbeeld op

  • ambtenaren die beleidsstukken moeten produceren;
  • werknemers die artikelen moeten publiceren in het personeelsblad;
  • professionals die moeten schrijven voor een vakblad maar geen schrijfervaring hebben;
  • leden van een vereniging die moeten schrijven in het clubblad;
  • communicatiemedewerkers bij de overheid of het bedrijfsleven die moeite hebben met schrijven.

Er is viagra vrienden zeggen vaak dat ik nodig heb viagra kopen zonder bezwaar mee eens meestal Ik ben het eens met hen. Meestal ze me niet bedriegen. Om deze reden vertrouwt ze.